Wiadomości z Łazisk Górnych

Wspólne bilety i większa elastyczność podróżowania

  • Dodano: 2018-01-09 07:45, aktualizacja: 2018-01-08 11:51

Wspólne bilety jednorazowe oraz darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat. To dwie najważniejsze zmiany, integrujące taryfy KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry. Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku. To pierwszy krok, ułatwiający mieszkańcom Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii podróżowanie po jej obszarze.

To komunikacyjna rewolucja i chwila historyczna – ocenia Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. – Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Metropolii mieszkańcy będą mogli w końcu podróżować swobodnie, posiadając jeden, wspólny bilet jednorazowy  – dodaje. 

Wprowadzenie do obrotu wspólnych metropolitalnych biletów jednorazowych jest możliwe dzięki porozumieniu, które zostało zawarte 19 grudnia 2017 roku pomiędzy KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy.

O ile ujednolicenie systemów KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry już wcześniej funkcjonowało, o tyle wciąż występowały różnice pomiędzy KZK GOP i MZK Tychy.

Dotychczas pasażerowie, podróżujący komunikacją miejską pomiędzy Tychami a aglomeracją śląską, musieli uważać na to, do autobusu z jakim logo wsiadają, a wybierając linie, kursujące u dwóch różnych organizatorów  - posiadać ze sobą dwa bilety, co przekładało się również na wzrost kosztów podróży.

Od 1 stycznia 2018 wszystko to się zmieni, a mieszkańcy Metropolii będą mogli swobodnie podróżować po jej obszarze ze wspólnym biletem jednorazowym. Będzie on uprawniał do przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, obsługiwanymi przez KZK GOP, MZK i MZKP.

Nareszcie przemieszczając się z jednego miasta do drugiego nie będziemy musieli zastanawiać się, jaka w nich obowiązuję taryfa i kupować na jedną podróż kilka biletów – komentuje Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.- To duże ułatwienie dla pasażerów i pierwszy ważny przykład zmian w regionie po utworzeniu metropolii – podkreśla.

Ustalony cennik nie wprowadza żadnych zmian w kosztach dla osób, korzystających z usług KZK GOP czy MZKP.  Zyskają oni natomiast wydłużony czas przejazdu na określonym bilecie: do 20 minut (było do 15), do 40 minut (było do  30 minut) oraz do 90 minut (było do godziny).

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ceny nieco  wzrosną w przypadku pasażerów MZK. Porównując stary i nowy cennik, różnica ta wyniesie od 20 do 40 groszy.

Jednak w ramach rekompensaty, pasażerowie ci zyskają m.in. większą elastyczność podróżowania. Dotychczas w taryfie MZK obowiązywały tylko bilety z interwałem czasowym (do 20, 40 i 90 minut). Dzięki zawartemu porozumieniu, pasażerowie będą mogli jeździć również w ramach określonych stref: jednej, dwóch oraz trzech i więcej gmin.

Ponadto bilety, które będą kupowane za pośrednictwem aplikacji na smartfony, będą tańsze od swoich papierowych odpowiedników. Ich cena będzie odpowiadać dotychczasowemu tyskiemu wariantowi.

Organizatorzy zadeklarowali, że po zawarciu tego porozumienia, z taryf KZK GOP, MZKP czy MZK nie znikną rozwiązania, które dotychczas się sprawdziły. Chodzi o bilety w taryfie odległościowej, kupowane za pomocą karty ŚKUP oraz bilet ulgowy, który kupowany u kierowcy w MZK Tychy, uprawniał alternatywnie wszystkich do podróżowania przez 5 minut od momentu skasowania. Ten ostatni będzie od Nowego Roku kosztował 1,6 zł (było 1,5 zł).  Ponadto utrzymany zostanie również Bilet Śląski w KZK GOP i Taryfa Pomarańczowa w MZK.

Kolejną nowością jest wprowadzenie darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 16 lat, mieszkających na terenie Metropolii. Początkowo planowano, że uprawnienie to zostanie wprowadzone dopiero po feriach zimowych, które w województwie śląskim w 2018 roku zakończą się 12 lutego. Ostatecznie jednak zgromadzenie Metropolii zdecydowało, by dłużej nie zwlekać i ulgę tę wprowadzić już od początku Nowego Roku.

Dzięki wypracowanemu porozumieniu, udało się zawrzeć korzystne zapisy dla młodzieży, która w danym roku kalendarzowym będzie kończyć 16 lat – akcentuje Kazimierz Karolczak.

Chodzi o zapis, mówiący o tym, że młodzież, która urodziła się w okresie od 1 stycznia do 30 września, z bezpłatnych przejazdów będzie mogła korzystać do końca ważności ich legitymacji szkolnej, czyli do 30 września. Oznacza to, że jeśli ktoś urodził się np. 15 lutego, za darmo będzie mógł jeździć do 30 września. Z kolei 16-latkowie, którzy urodzili się po 30 września również będą mogli dłużej korzystać z bezpłatnych przejazdów niż jedynie do końca roku szkolnego, w którym rocznikowo osiągną wiek graniczny dla tego uprawnienia. W ich przypadku będzie to możliwe do dnia ich szesnastych urodzin. Jeśli zatem ktoś urodził 15 listopada, będzie mógł jeździć bezpłatnie do 15 listopada, a nie tylko do 30 września.

Uprawnienie to będzie obowiązywać przez cały rok, a co za tym idzie – również w weekendy, w wakacje i ferie zimowe.

Chcemy w ten sposób propagować wśród najmłodszych mieszkańców Metropolii postawy proekologiczne oraz utrwalić nawyk korzystania z transportu publicznego – wyjaśnia przewodniczący zarządu GZM.

Ulga obejmie ok. 150 tys. dzieci i będzie zapisana na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Jednak brak tej karty wcale nie oznacza, że dzieci i młodzież nie będą mogli skorzystać z tego uprawnienia już od Nowego Roku. Przez trzy miesiące, czyli do końca marca, będzie obowiązywać okres przejściowy, podczas którego najmłodsi mieszkańcy będą mogli swobodnie podróżować na podstawie posiadanej przy sobie ważnej legitymacji szkolnej. Dzieci i rodzice będą mieć czas, by na spokojnie złożyć wniosek o wyrobienie karty ŚKUP.

Dzięki zawartemu porozumieniu, prawo do bezpłatnych przejazdów będzie dotyczyło również dzieci do 7 roku życia (do dniach ich 7. urodzin). Maluchom uprawnienie to będzie przysługiwać na podstawie oświadczenia osoby, opiekującej się nimi w czasie podróży. Do tej pory w KZK GOP, MZKP i MZK z tego prawa mogły korzystać dzieci do 4. roku życia. To z kolei oznacza, że ulgę pozwalającą korzystać z darmowych przejazdów dla uczniów, trzeba będzie zapisać na karcie ŚKUP dopiero, gdy dziecko skończy 7 lat.

Komunikacyjna rewolucja w Metropolii. Dzieci i młodzież do 16 lat jeżdżą za darmo!

To pierwszy projekt na taką skalę w Polsce! Dzieci i młodzież do 16 lata od 1 stycznia 2018 roku jeżdżą za darmo po terenie wszystkich 41 miast i gmin, wchodzących w skład Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Porozumienie dotyczy KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy.

Najważniejsze:

  • ulga obowiązuje przez cały rok,
  • za darmo jeździsz na terenie całej Metropolii
  • można z niej korzystać w autobusach, tramwajach, trolejbusach z logo KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy
  • kodowana jest na spersonalizowanej karcie ŚKUP,
  • jeśli nie masz jeszcze tej karty, do końca marca uprawnienie to będzie uznawane na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
  • jeśli masz jeszcze ważny bilet okresowy, możesz otrzymać zwrot gotówki za jego niewykorzystaną część

Ulga będzie obowiązywać przez cały rok – także w weekendy, ferie i wakacje. Za darmo będzie można dojechać autobusem/ tramwajem/ trolejbusem nie tylko do szkoły, ale też do babci, na angielski, łyżwy lub basen. Dzięki temu komunikacja miejska stanie się konkurencyjna dla innych środków transportu.

Rocznikowo kończysz 16 lat. Do kiedy będziesz mógł jeździć bezpłatnie? To zależy kiedy się urodziłeś. Wyjaśnijmy:

- Twoja legitymacja szkolna jest ważna do 30 września.

- Jeśli urodziłeś się w okresie od 1 stycznia do 30 września, bezpłatnie jeździsz do końca ważności Twojej legitymacji szkolnej, czyli do 30 września właśnie.

- W sytuacji, gdy urodziłeś się później (w okresie do 1 października do 31 grudnia), będziesz jeździć bezpłatnie do dnia swoich urodzin, a nie do dnia końca ważności Twojej legitymacji.

Na przykład: Urodziłeś się 15 lutego – z ulgi korzystasz do 30 września. Urodziłeś się 15 listopada – z ulgi korzystasz do 15 listopada, a nie tylko do 30 września.

Ulga zostanie zakodowana na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Jeśli posiadasz już kartę ŚKUP, ulgę zakodujesz w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub Obsługi Pasażera. Listę tych punktów znajdziecie Państwo tutaj: https://portal.kartaskup.pl/punkty-obslugi-klienta , https://portal.kartaskup.pl/punkty-obslugi-pasazera

Ulgę należy zakodować w momencie, gdy dziecko skończy 7 lat. Do osiągnięcia tego wieku, maluchy jeżdżą bezpłatnie na podstawie oświadczenia osoby, opiekującej się nimi w czasie podróży. To kolejna korzystna zmiana! Przypomnijmy, że do tej pory prawo to przysługiwało dzieciom do 4. roku życia.

Nie masz jeszcze karty ŚKUP? Wniosek o jej wyrobienie złożysz w jednym z Punktów Obsługi Klienta albo Pasażera. Ale UWAGA! Odbiór karty możliwy (osobiście) jest tylko w Punkcie Obsługi Klienta. Wniosek można wysłać również przez Internet (www.portal.kartaskup.pl). Nie można tego zrobić pocztą. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie. W punktach może ono zostać zrobione na miejscu, może zostać zeskanowane z legitymacji szkolnej lub z przyniesionej fotografii. 

Masz już 13 lat? Wniosek złożysz samodzielnie. Pamiętaj, aby mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Może to być np. legitymacja szkolna.

Chcesz złożyć wniosek za swoje 13-letnie dziecko? W takiej sytuacji wniosek może również złożyć rodzic lub prawny opiekun. Ale UWAGA! Musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez dziecko. Rodzic lub prawny opiekun przy składaniu wniosku musi mieć ze sobą dokument potwierdzający swoją tożsamość i tożsamość dziecka.

Dziecko nie ma jeszcze 13 lat? Wniosek w jego imieniu musi złożyć rodzic lub prawny opiekun. Trzeba mieć ze sobą: dowód osobisty; dowód osobisty lub paszport dziecka – gdy nie posiada tych dokumentów, wystarczy legitymacja szkolna oraz  dokument poświadczający tytuł do opieki prawnej (np. akt urodzenia dziecka).

W Tychach zlokalizowane są dwa Punkty Obsługi Klienta, gdzie można złożyć m.in. wniosek o wyrobienie spersonalizowanej karty ŚKUP. Czy będzie ich więcej?  Rzeczywiście, w Tychach zlokalizowane są w tej chwili dwa punkty (Kolporter, ul. Konfederatów Barskich 19 oraz przy ul. Dąbrowskiego 87). Jest jeszcze trzeci – w Imielinie (ul. Imielińska 88). W punktach tych można wyrobić spersonalizowaną kartę ŚKUP. Ponadto część pasażerów podróżująca regularnie do Katowic czy Gliwic, może uczynić to również punktach zlokalizowanych w tych  miastach. W oparciu o zasoby MZK Tychy tworzony będzie na początku 2018 roku nowy Punkt Obsługi Pasażera w Tychach. Zachęcamy również do wyrabiania kart za pośrednictwem strony: portal.kartaskup.pl.

Nie masz jeszcze karty ŚKUP i nie zdążysz jej wyrobić przed Nowym Rokiem? Spokojnie! Przez trzy miesiące, czyli do końca marca będzie obowiązywał okres przejściowy. W ten sposób zyskujesz czas, aby kartę wyrobić. Musisz jednak pamiętać, aby w takiej sytuacji mieć ze sobą ważną legitymację szkolną. Na jej podstawie kontroler uzna prawa do ulgi.

Masz jeszcze ważny bilet miesięczny lub kwartalny? Dostaniesz zwrot kosztów za niewykorzystaną część! Nastał Nowy Rok, a Twój bilet miesięczny (KZK GOP, MZKP) jest jeszcze ważny np. przez dwa tygodnie? Jeśli złożysz wniosek do KZK GOP, możesz dostać zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część biletu. Wniosek z taką prośbą należy złożyć w Punkcie Obsługi Pasażera lub siedzibie KZK GOP.

Skoro uprawnienie do darmowych przejazdów trzeba zapisać na karcie ŚKUP, to czy wchodząc do autobusu/tramwaju/trolejbusu, taką kartę trzeba będzie odbić? Co do zasady – również dzieci i młodzież będą musiały odbijać swoją kartę. W Tychach jak na razie nie będzie takiej możliwości. Tyscy kontrolerzy zostaną wyposażeni w urządzenia, które są potrzebne do odczytywania uprawnień zapisanych na karcie ŚKUP.

Dlaczego tylko do 16 lat? Wiadomo przecież, że uczniowie szkół średnich i studenci jeżdżą częściej i byłoby im to bardziej potrzebne. W tej chwili ze względów finansowych możliwe było, aby ulgą tą objąć dzieci i młodzież do 16 lat. Koszt wprowadzenia tego uprawnienia to ok. 9 mln zł. Z przeprowadzonych symulacji wynikało, że gdyby objąć nim również studentów do 25 roku życia, koszt wzrósłby do ok. 30 mln zł. Po minimum roku funkcjonowania tego programu, zostanie przeanalizowany jego wpływ na zachowania mieszkańców.

--------------------------------------------------------------------------------

ZMIANY W TARYFIE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

          Zamiast kilku różnych cenników, będzie obowiązywał jeden, wspólny

Od 1 stycznia 2018 roku nie trzeba będzie zastanawiać się czy mamy ze sobą bilet z logo odpowiedniego organizatora. W ramach wspólnego, metropolitalnego cennika bez przeszkód będzie można podróżować autobusami, tramwajami i trolejbusami KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry

·         Wydłużony zostanie czas przejazdu na bilecie jednorazowym

Określone warianty biletów pozwolą na przejazd (z możliwością przesiadek) do 20 minut (było do 15 min); do 40 (było 30) oraz do 90 (było 60)

·         Choć na pierwszy rzut oka ceny biletów jednorazowych nieco zdrożeją, to pasażerowie np. MZK Tychy zyskają większą elastyczność podróżowania.

Do tej pory dostępne dla pasażerów MZK Tychy bilety jednorazowe, pozwalały jeździć tylko w określonym przedziale czasowym. Teraz z odpowiednim biletem będą mogli podróżować w granicach jednej, dwóch oraz trzech i więcej gmin. Jeśli bez przesiadek – bez limitu czasowego. Poza tym kupując bilet za 4,8 zł (pozwala na podróżowanie na terenie trzech i więcej gmin, przez maks. 90 minut), będzie można swobodnie dojechać z Tychów np. do Chorzowa, czy Sosnowca (trasa Tychy – Katowice zajmuje ok. 40 minut, zaś Katowice – Chorzów – ok. 20 minut). Przy szybkiej przesiadce można mieć jeszcze pół godziny zapasu czasowego

·         Ceny biletów kupowanych elektronicznie będą tańsze od papierowych

Bilety w wersji elektronicznej będzie można kupować za pośrednictwem już dostępnych aplikacji na smartfony: skycash, moBILET, MPAY. Jednorazowe bilety elektroniczne będą od 20 do 40 groszy tańsze od papierowych. Wariant ten został obniżony do poziomu najtańszego, tyskiego cennika

·         Dzieci i młodzież do 16 lat będą jeździć za darmo

To zupełna nowość. Jej celem jest propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców metropolii postaw proekologicznych oraz utrwalenie nawyku korzystania z transportu publicznego. Za darmo będą mogli jeździć nie tylko do szkoły, ale również na zajęcia dodatkowe, do kina, na basen. Uprawnienie to zostanie zapisane w karcie ŚKUP, posiadanej przez dziecko. Prawo do bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywać przez cały rok, również w wakacje i w ferie.

·         WKRÓTCE! Od 1 kwietnia 2018 roku ma wejść w życie wspólny cennik dla biletów okresowych

Dla znakomitej większości pasażerów (ok. 57 tys.) bilety stanieją (przy bilecie 30 – dniowym od 1,5 do 29 zł, a przy kwartalnym – 7 do 74 zł). Dla części (ok. 17 tys.) ceny biletów okresowych nieco wzrosną (przy bilecie 30-dniowym od 3 do 15 zł, a przy kwartalnym – od 8 do 34 zł). Powód? We wspólnej taryfie nie będą już dostępne bilety na limitowaną liczbę przejazdów. W rekompensacie za ten wzrost ceny, pasażerowie zyskają nielimitowaną możliwość podróżowania po obszarze 41 miast i gmin, wchodzących do metropolii. Dla ok. 21 tys. osób ceny pozostaną bez zmian.

Wspólne bilety i większa elastyczność podróżowania

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również