Ważne adresy i telefony Łaziska Górne

Telefon alarmowy

Numer telefonu

Pogotowie ratunkowe

999
32 226 21 00

32 226 26 65

Straż pożarna 998
32 224 21 20
Policja 997
32 22 68 510
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 226 27 42
Pogotowie ciepłownicze 993
32 226 21 36
Pogotowie energetyczne 991
32 226 21 31
Pogotowie wod.-kan. 994
32 226 21 05
Straż miejska 986
32 224 44 71

Instytucja

Numer telefonu

Urząd Miasta 32 324 80 10
Urząd Skarbowy 32 324 61 02
Urząd Stanu Cywilnego 32 324 80 03
Powiatowy Urząd Pracy

32 224 10 92

32 224 11 39

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32 326 23 40
Prokuratura rejonowa 32 226 45 09
Kuratiorium oświaty 32 255 21 15
ZUS 32 422 26 00