Katalog firm

dodaj firmę

USC - Urząd Stanu Cywilnego Łaziska Górne

Adres i telefon

ul. Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne
Godziny otwarcia: 7:30 - 14:00
otwarte
 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • Wtorek: 7:30 - 15:30
 • Środa: 7:30 - 15:30
 • Czwartek: 7:30 - 15:30
 • Piątek: 7:30 - 14:00
 • Sobota:
 • Niedziela:

Oferta

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łaziskach Górnych jest Burmistrz Miasta - Aleksander Wyra. Jego zastępcą jest Anna Wejkowska.

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie zadań własnych i zleconych na mocy ustawy należy w szczególności

1. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, poprzez sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny.
2. Przyjmowanie oświadczeń wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w szczególności:     

 • wstąpieniu w związek małżeński,
 • wyborze nazwiska, jakie nosić będą małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
 • uznaniu ojcostwa.

3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.
5. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
6. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych wskazanej osoby.
7. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych i czynności materialno-technicznych.
8. Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego.
9. Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk.
10. Występowanie o nadawanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia.
11. Aktualizowanie bazy PESEL w związku z rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego obywateli.
12. Prowadzenie archiwum aktów i dokumentacji stanu cywilnego.
13. Załatwianie z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi za granicą
oraz placówkami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
14. Organizowanie uroczystości z okazji jubileuszy małżeńskich oraz wręczenia medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
 • USC - Urząd Stanu Cywilnego posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Łazisk od 2010 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.