Łaziska Górne - portal miejski Laziska.com.pl

Wiadomości z Łazisk Górnych

Szybko, szybciej, fundusze

  • Dodano: 2018-01-05 07:45, aktualizacja: 2018-01-04 12:43

W 2017 roku ogłoszono łącznie 107 naborów z pulą 2 mld 920 mln zł na realizację projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Od września do grudnia promowała je kampania reklamowa z hasłem przewodnim „Śląskie – przyspieszamy!”, będąca bezpośrednią kontynuacją prowadzonej w 2016 roku akcji „Śląskie – ruszamy!”.

Funkcję ambasadora kampanii pełnił marszałek Wojciech Saługa, który firmował RPO jako Fundusze Europejskie rozdzielane przez samorząd regionalny na szczególne potrzeby województwa śląskiego.

Grafiki wykorzystywane w kampanii stworzył znakomity rysownik satyryczny Henryk Sawka. Rozpoznawalna kreska oraz poczucie humoru rysownika wpłynęły na lepszy i bardziej przychylny odbiór kampanii, zachęcając do zapoznania się z materiałami promocyjnymi i pokazując przyjazną stronę Funduszy Europejskich.

Kampania nakierowana była na informowanie i edukowanie o możliwościach, jakie stwarza Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, tak aby zaktywizować sięgających po wsparcie. W tym celu akcja została nakierowana na podmioty, które mogą sięgać po środki z programu w związku z ogłaszanymi naborami wniosków. Są to przede wszystkim przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i jednostki sektora publicznego.

Aby jak najlepiej do nich dotrzeć, wykorzystano synergię narzędzi promocji. Główny nacisk położono na działania w internecie, takie jak: reklama w mediach społecznościowych, content marketing, remarketing behawioralny, kampania linków sponsorowanych, mailingi oraz reklamy kontekstowe. Wsparła je promocja w mediach tradycyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, tj. prasie i radiu, a także działania w instytucjach i urzędach.

Po zakończeniu kampanii przeprowadzono badanie skuteczności i efektywności zrealizowanych działań promocyjnych. Pokazało ono, że w porównaniu ze stanem wcześniejszym rozpoznawalność RPO zwiększyła się z 18,3% do 31,1%. Wzrosła również świadomość źródeł informacji i edukacji o programie, takich jak serwis rpo.slaskie.pl oraz punkty informacyjne sieci PIFE. 13,1% badanych potwierdziło zetknięcie się z kampanią ”Śląskie – przyspieszamy!”. Kontakt najczęściej miał miejsce w internecie (78,3 proc.), przy czym ponad 40 proc. badanych spotkało się z kampanią w mediach tradycyjnych. Respondenci wyrazili bardzo pozytywny odbiór kampanii (aż 95,7% ankietowanych wskazało ocenę 4 i 5 w 5-stopniowej skali). Najwyżej oceniono oryginalność kampanii (wskazano tu komiksy oraz hasło) – średnia ocena 4,59.

Kampanię zrealizowała agencja BringMore Advertising na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego, przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.