Wiadomości z Łazisk Górnych

Sejmik wspiera transformację regionu

  • Dodano: 2021-02-22 10:00, aktualizacja: 2021-02-22 14:57

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zadecydowali o powołaniu doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu i przyznali wsparcie finansowe gminom, związanym z turystyką.

Przedmiotem działania komisji ma być opiniowanie, wspieranie i inicjowanie działań związanych z transformacją regionu oraz podejmowanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zakres działania komisji obejmować będzie wspieranie działań na rzecz odpowiedzialnej transformacji regionu w celu podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, a także w celu rozwijania usług społecznych, edukacyjnych i na rzecz zatrudnienia, wspieranie zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i ekologicznych form transportu, a także zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

Warto podkreślić, że jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed Województwem Śląskim w najbliższych latach jest skuteczne wykorzystanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w celu przeobrażenia regionu w gospodarkę opartą na innowacjach i nowoczesnych technologiach.

Jak podkreślał marszałek Jakub Chełstowski powodzenie transformacji wymaga zaangażowania w ten proces instytucji ze wszystkich szczebli zarządzania, europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Proces ten wymaga dialogu ze strona społeczną, środowiskiem biznesu, organizacji pozarządowych, sektora nauki, edukacji i rynku pracy. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między partnerami społeczno-gospodarczymi jest czynnikiem koniecznym, by osiągnąć sukces w tym zakresie.

Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował ponadto o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 8 mln zł dla gmin związanych z turystyką, które ucierpiały w związku z trudną sytuacją związaną z pandemią SARS-CoV-2.

Planowane działania samorządu województwa w obszarze turystyki mają na celu wzrost konkurencyjności regionu, przez wsparcie funkcjonowania branży turystycznej, udzielone w formie pomocy finansowej dla gmin, w szczególności tych położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim.

Dotacje dla gmin w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki to pomoc finansowa mająca stanowić element rekompensaty dla gmin za utracone dochody budżetowe. Dofinansowane zostaną zadania własne związane ze wsparciem i rozwojem turystyki, polegające na rozwoju walorów turystycznych, propagowaniu aktywnych i bezpiecznych form wypoczynku, wspieraniu poprawy standardu infrastruktury turystycznej, bezpieczeństwa na szlakach i trasach turystycznych i realizacji innych zadań własnych związanych ze wsparciem i rozwojem turystyki na terenie gminy.

Sejmik zadecydował także o zmianach w budżecie województwa i przyjęciu stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również