Wiadomości z Łazisk Górnych

Podsumowanie roku 2022 w poszczególnych wydziałach komendy i komisariatach

  • Dodano: 2023-02-21 07:00, aktualizacja: 2023-02-20 18:26

2023 rozpoczął się na dobre, a policjanci mają już za sobą 1,5 miesiąca służby w nowym roku. Jednak by poziom bezpieczeństwa i satysfakcji mieszkańców powiatu mikołowskiego był coraz wyższy, mundurowi omówili ubiegłoroczną statystkę i osiągnięte wówczas efekty. Zakończyły się właśnie odprawy w poszczególnych wydziałach komendy oraz komisariatach w Orzeszu i Łaziskach Górnych.

Odprawa roczna całego mikołowskiego garnizonu odbyła się 8 lutego. Tuż po niej, podobne spotkania zorganizowano we wszystkich wydziałach Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz w dwóch podległych jednostce komisariatach: w Orzeszu i w Łaziskach Górnych. Ideą tego rodzaju przedsięwzięć, w których niejednokrotnie uczestniczą przedstawiciele lokalnego samorządu, jest zobrazowanie pracy danego pionu, określenie poziomu osiągniętych wyników oraz wskazanie priorytetów na kolejny rok. W każdej z odpraw uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie podinsp. Dariusz Klimczak, który na co dzień nadzoruje pion kryminalny lub jego Pierwszy Zastępca nadkom. Andrzej Rudolf, czuwający nad pionem prewencji i ruchu drogowego.

Jako pierwsi spotkali się funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Odprawę, która miała miejsce 10 lutego br. poprowadził naczelnik podinsp. Adam Kordek. Omówiony został, między innymi, stan etatowy komórki (Wydział liczy łącznie z naczelnikiem 10 funkcjonariuszy: 7 dochodzeniowych oraz 2 operacyjnych), ilość postępowań gospodarczych i korupcyjnych, ochrona środowiska oraz tymczasowo zajęte na poczet przyszłych kar, należące do podejrzanych mienie w kwocie ponad 925 tysięcy złotych. 

Tego samego dnia spotkali się policjanci mikołowskiej drogówki. Odprawę przeprowadził naczelnik nadkom. Lucjan Kret oraz jego zastępca mł.asp. Adam Jakubczyk. Policjanci omówili stan bezpieczeństwa na drogach całego powiatu. W ubiegłym roku mundurowi odnotowali 37 wypadków (w tym 4 ze skutkiem śmiertelnym) i 890 kolizji,  ujawnili 205 nietrzeźwych kierujących. W Wydziale prowadzone były różnego rodzaju wzmożone działania: np. "Bezpieczny pieszy", "Prędkość", "NURD", "Smog", czy "Bezpieczne skrzyżowania". Mundurowi zabezpieczyli też szereg imprez sportowych, takich jak Wyścig Solidarności i Olimpijczyków i Bieg Mikołowski.

15 lutego w samo południe spotkali się policjanci Wydziału Prewencji. Naczelnik asp.sztab. Krzysztof Czech zreferował osiągnięte wyniki w następujących obszarach: 4741 przeprowadzonych interwencji, 98 ujawanionych poszukiwanych, 12119 wylegitymowanych osób, wdrożonych 28.

Jak wypadły Łaziska Górne?

17 lutego, jako ostatnie, zrealizowane zostały odprawy policjantów z Orzesza i z Łazisk Górnych. W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w centrum miasta spotkali się orzescy mundurowi. Do udziału zaproszeni zostali samorządowcy. Pojawił się, między innymi Burmistrz Mirosław Blaski wraz Zastępcą Sylwią Krawczyk, Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka wraz z Zastępcą Dariuszem Spyrą. Komendant jednostki kom. Rafał Ciesielski wskazał dane: orzeski komisariat liczy łącznie 30 funkcjonariuszy, w tym 4 dzielnicowych. Ma na wyposażeniu 8 radiowozów (5 oznakowanych i 3 nieoznakowane). W zakresie przestępczości, na terenie podległym (Orzesze i Ornontowice) w roku 2022 odnotowano 3 rozboje, 25 przypadków kradzieży, 6 kradzieży z włamaniem, wszczęto 20 spraw z tematyki przestępczości narkotykowej. Policjanci wylegitymowali 8125 osób, skontrolowali 1799 pojazdów i odnotowali 50 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi przeprowadzili 97 spotkań profilaktycznych z młodzieżą i 7 z seniorami.

Odprawę roczną policjantów Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych zorganizowano w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Jana Pawła II. Gościem spotkania był Burmistrz Miasta Aleksander Wyra, Sekretarz Miasta Elżbieta Piecha oraz Komendant Strży Miejskiej w Łaziskach Górnych Tomasz Gutorski. Komendant łaziskich mundurowych podisnp. Sebastian Krzysztofik określił statystkę w zakresie, między innymi, taboru samochodowego (5 radiowozów oznakowanych i 1 nieoznakowany), przestępczości kryminalnej (33 kradzieże i 12 przypadków kradzieży z włamaniem, 17 przestępstw w zakresie uszkodzenia rzeczy, 7 przestępstw narkotykowych). Policjanci legitymowali 6944 osób, skontrolowali 1341 pojazdów, doprowadzili do izby wytrzeźwień 99 osób. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowali 40 zgłoszeń. Mundurowi z prewencji przeprowadzili łącznie 214 spotkań profilaktycznych, z czego 209 z dziećmi, młodzieżą oraz pedagogami, zaś 5 z seniorami.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również