Wiadomości z Łazisk Górnych

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu mikołowskiego

  • Dodano: 2020-02-07 11:30

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego od początku 2020 roku mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prawej i po raz pierwszy z nieodpłatnej mediacji.

Pomoc można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego

 Adwokaci udzielają porad w Domu Kultury w Gostyni od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy w  Ornontowicach od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast radcy prawni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast z poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych.

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w  stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę:

  1. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, Internet),
  2. poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
  3. poza punktem, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
  4. poza punktem, w miejscu zamieszkania.

REJESTRACJA

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 32 48 143 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@mikolowski.pl ze wskazaniem, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy nieodpłatnej mediacji)

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:

  1. telefonicznie pod numerem (32) 32 48 143,
  2. drogą elektroniczną pod adresem: npp@mikolowski.pl,
  3. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów,
  4. osobiście lub przez osobę upoważnioną.

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać opinie (karta pomocy część B) odnośnie udzielonej pomocy poprzez umieszczenie ich w urnie znajdującej się w punkcie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-na-terenie-powiatu-mikolowskiego.html

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu mikołowskiego

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również