Wiadomości z Łazisk Górnych

Światła przeciwmgłowe - kiedy ich używamy?

  • Dodano: 2020-02-07 11:15

Zima to najtrudniejszy okres dla kierujących pojazdami. Wcześnie zapadający zmrok, częste opady deszczu oraz poranne mgły znacznie ograniczają widoczność na drodze.

Wielu uczestników ruchu drogowego ma problem z prawidłowym używaniem świateł przeciwmgłowych i szuka informacji dotyczących przepisów regulujących prawidłowe ich stosowanie.

Często też na naszych drogach obserwujemy pojazdy, których kierowcy włączają światła przeciwmgłowe niezgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.


W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła (Art. 30 pkt. 3 - Ustawa Prawo o ruchu drogowym)

Światła przeciwmgłowe na pewno poprawiają bezpieczeństwo w ruchu podczas złych warunków drogowych. Czasem jednak kierowcy mylą je ze światłami stop. 


Najłatwiej kwestię używania przednich świateł przeciwmgłowych (nazwanych przez kierujących potocznie i błędnie „przednimi halogenami”) i tylnych świateł przeciwmgłowych wyjaśnić, przytaczając przepisy regulujące te zagadnienie. Warunki używania świateł przeciwmgłowych odnajdziemy  w art. 30 i 51 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), cyt.:

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto: 

1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany: 

a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,

b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;

2) kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany: 

a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,

b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. 

3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła. 

Używanie świateł zewnętrznych

Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący może używać świateł do jazdy dziennej.

3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się: 

1) pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany uczynić to samo;

2) do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;

3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

4. (uchylony)

5. Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. 

6. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy. ” 

Jak wynika z przytoczonych przepisów, warunki używania świateł przeciwmgłowych zastały szczegółowo uregulowane w Ustawie i lektura przytoczonych przepisów pozwoli na jednoznaczne i zgodne z przepisami ich używanie. Pamiętajmy jednak, że nie ma nic bardziej nieprzyjemnego niż jazda za samochodem z włączonym światłem przeciwmgłowym podczas dobrych warunków drogowych. Mocne czerwone światło skutecznie oślepia i utrudnia jazdę. Kierowcy zapominają, że wielokrotnie myli ono uczestników ruchu, bowiem można odnieść wrażenie, że samochód hamuje. Część kierowców nie ma pojęcia także, do ilu metrów musi być ograniczona widoczność, aby móc włączyć światło przeciwmgłowe. Przypominamy, aby podróżować przy włączonych światłach przeciwmgłowych musi być zmniejszona przejrzystość powietrza do ok. 50 m. Za jazdę samochodem przy włączonych światłach przeciwmgłowych, przy widoczność na odległość większą niż 50 m. kierowca może otrzymać mandat w wysokości 100 zł i 1 pkt.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również