Wiadomości z Łazisk Górnych

Konkurs fotograficzny "Łaziskie krajobrazy"

  • Dodano: 2019-03-25 10:45

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk w Łaziskach Górnych informuje o organizacji w bieżącym roku IV Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Łaziskie krajobrazy”.

Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu dowolną techniką fotografii prezentującej łaziską architekturę, przyrodę, pejzaże itp. Fotografie muszą być wykonane na terenie naszego miasta. Mogą ulec obróbce, o ile będzie ona służyć konkretnemu zamysłowi artystycznemu fotografa.

Prace (maksymalnie 3 fotografie, traktowane jako cykl) na papierze fotograficznym (z metryczką na odwrocie każdej) wraz z nagranymi na CD plikami w formacie jpg przesłać należy organizatorom. Metryczka fotografii zawierać powinna: logo przyjęte przez autora, wiek autora, krótki opis miejsca (jego lokalizację), datę wykonanego zdjęcia oraz - jeśli taki będzie zamysł autora - tytuł zdjęcia (cyklu zdjęć).

Prace nadesłane na konkurs oceniane będą w dwóch kategoriach:  

  • młodzieży (do lat 18)
  • osób dorosłych.

Wzorem lat ubiegłych prace nadesłane na konkurs stowarzyszenie zamierza upublicznić w różnej formie (np. poprzez wydanie pocztówek, czy publikację w lokalnej prasie i Internecie), dlatego nie mogą one być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach. Prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Prace można składać osobiście w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych lub przesłać pocztą na adres Towarzystwa Przyjaciół Łazisk, ul. Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne do 25 października 2019 roku (o uznaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego).

Koperta winna być opatrzona wyłącznie znakiem (logo) przyjętym przez uczestnika konkursu. Wewnątrz koperty zewnętrznej, oprócz prac konkursowych opatrzonych logo, należy umieścić małą zamkniętą kopertę zawierającą dane osobowe autora prac tj. imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.

Uczestnicy konkursu mogą otrzymać nagrody rzeczowe z uwzględnieniem wyników oceny ich prac przez jury konkursu

Informacje szczegółowe na temat konkursu znajdują się znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl oraz w prasie lokalnej.

Regulamin Konkursu Fotograficznego 2019

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.