Wiadomości z Łazisk Górnych

III Konkurs Fotograficzny pod hasłem "Łaziskie krajobrazy"

  • Dodano: 2018-04-27 13:15

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk w Łaziskach Górnych informuje o organizacji w bieżącym roku III Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Łaziskie krajobrazy”.

Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu dowolną techniką fotografii prezentującej łaziską architekturę, przyrodę, pejzaż itp. Fotografie muszą być wykonane na terenie naszego miasta. Mogą ulec obróbce, o ile będzie ona służyć konkretnemu zamysłowi artystycznemu fotografa.

Prace (3 fotografie, traktowane jako cykl) w formie papierowej (z metryczką na odwrocie każdej) wraz z nagranymi na CD plikami w formacie jpg przesłać należy organizatorom. Metryczka fotografii zawierać powinna: logo przyjęte przez autora, krótki opis miejsca (jego lokalizację), datę wykonanego zdjęcia oraz – jeśli taki będzie zamysł autora – tytuł zdjęcia (cyklu zdjęć).

Prace nadesłane na konkurs oceniane będą w dwóch kategoriach:

- młodzieży (do lat 18), osób dorosłych.

Wzorem lat ubiegłych prace nadesłane na konkurs stowarzyszenie zamierza upublicznić w różnej formie (np. poprzez wydanie pocztówek, czy publikację w lokalnej prasie i Internecie), dlatego nie mogą one być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach. Prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Prace można składać osobiście w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych lub przesłać pocztą na adres Towarzystwa Przyjaciół Łazisk, ul. Świętego Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne do 22 czerwca 2018 roku (o uznaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego).

Koperta winna być opatrzona wyłącznie znakiem (logo) przyjętym przez uczestnika konkursu. Wewnątrz koperty zewnętrznej, oprócz prac konkursowych opatrzonych w logo, należy umieścić małą zamkniętą kopertę zawierającą dane osobowe autora prac tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego oraz zgodę na opublikowanie prac i wiek autora (powyżej czy poniżej 18 lat).

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.