Łaziska Górne - portal miejski Laziska.com.pl

Historia miasta

Historia Łazisk Górnych związana jest ściśle z dziejami ziemi pszczyńskiej obejmującej przez wieki znaczne obszary dzisiejszego województwa śląskiego. Pierwsze wzmianki o wsi Łaziska pochodzą z 1287 roku, kiedy to właścicielem tych ziem był rycerz mianem Borko z Łazisk.

Z przetrwałych dokumentów można wnioskować, że wieś Łaziska, leżąca na terenie dzisiejszych Łazisk Średnich, powstała dużo wcześniej. Zaczątków Łazisk Dolnych natomiast należy doszukiwać się w roku, kiedy to, "Książe Opolski i Pan na Raciborzu" potwierdził niektóre darowizny dla kościoła św. Wojciecha w Mikołowie, określając tereny dzisiejszych Łazisk Dolnych jako Nowe Pole.

Kościół  pw. Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego

Nazwa Łaziska w ówczesnym znaczeniu kojarzy się z łazami, łysinami oznaczającymi nowe tereny leśne wykarczowane i przygotowane do uprawy. Ludzi trudniącymi się trzebieniem lasu i karczunkiem nazywano łazękami. Do XVII w. mieszkańcy wsi trudnili się wyłącznie rolnictwem, a w swym gronie posiadali jedynie kilku rzemieślników zaspokajających miejscowe potrzeby. Pod koniec XVII wieku nastąpiły dalsze przeobrażenia wskutek odkrycia na tym terenie pokładów węgla kamiennego. Powstały kopalnie: "Szczęście Henryka", "Radość Augusty", w dalszej kolejności "Waleska", "Brada", "Książątko". W związku z rozwojem górnictwa wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną, co dało początek dzisiejszej Elektrowni "Łaziska" (dawniej "Elektro"). Zachodzące u schyłku XVIII wieku zjawiska doprowadziły do zmiany charakteru rolniczych wsi i przekształcenia ich w osady przemysłowo-rolnicze. W tym też czasie powstały nowe drogi zwane traktami łączące Śmiłowice poprzez Łaziska z Orzeszem oraz Zawiść z Woszczycami.

Grób Powstańców Śląskich

W 1896 roku w Łaziskach podłączono elektryczność, a 20 lat później pierwszy wodociąg. Postępujący dalszy wszechstronny rozwój liczących niegdyś kilkadziesiąt gospodarstw rolnych Łazisk spowodował przekształcenie się ich w jednostkę mającą charakter miejski. Przemiany te znalazły wyraz w, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1950 r. nadającym Łaziskom Górnym z dniem 1 stycznia 1951r. prawa miejskie. Natomiast 13 listopada 1964r. status osiedla uzyskały Łaziska Średnie wraz z włączonymi do nich 1945r. Łaziskami Dolnymi. Reforma terytorialna kraju w l973 r. wcieliła w granice miasta tereny Łazisk Średnich i Dolnych, a także część obszaru byłej gromady Mokre zwiększając obszar miasta z 11 km2 do obecnej wielkości 20 km2.

Tekst pochodzi ze strony www UM Łaziska Górne. Adres internetowy: www.laziska.pl. Fotografie: silnet.pl