Wiadomości z Łazisk Górnych

Zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko

  • Dodano: 2022-03-31 05:15, aktualizacja: 2022-04-04 09:45

Wielu rodziców zobowiązanych do płacenia alimentów na swoje dziecko oczekuje dnia, w którym zakończy się ten obowiązek. Powszechnie jednak wiadomo, że osiągnięcie pełnoletniości nie jest tym momentem granicznym. Obowiązek może bowiem ustać dopiero wtedy, gdy syn lub córka osiągną samodzielność życiową. Podjęcie pracy zawodowej i możliwość samodzielnego utrzymania się są przesłanką do zakończenia alimentacji. Warto jednak wiedzieć, że dorosłe dziecko może dobrowolnie zrzec się alimentów. Artykuł wyjaśnia, jak tego dokonać w sposób możliwie szybki i bezproblemowy.

Zakończenia obowiązku alimentacyjnego

Art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa, że „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Zmianą takich stosunków może być tez oczywiście usamodzielnienie się dziecka, które już nie potrzebuje wsparcia finansowego od rodzica. Jak wynika z przytoczonego przepisu, zmianę stosunków potwierdza sąd w orzeczeniu w danej sprawie lub też odpowiednia umowa.

W wielu sytuacjach, gdy to rodzic jako pierwszy chce doprowadzić do zakończenia obowiązku alimentacyjnego, decyduje się on na wytoczenie powództwa. Warto jednak ten krok poprzedzić uzyskaniem wiedzy o samodzielności dziecka (w formie podjęcia pracy, wyprowadzki itd.). Jeżeli jednak nie ma sporu między rodzicem a dzieckiem, wnoszenie sprawy cywilnej wydaje się nie mieć sensu – zwłaszcza że jest dość kosztowna. W takiej sytuacji można więc skorzystać z innych rozwiązań.

Zobacz też: https://www.rozwodowy.pl/alimenty,4,k.html

Ugoda między stronami

Pierwszą opcją jest ugoda prywatna zawarta między stronami, która powinna mieć jednak formę aktu notarialnego – najlepiej później zatwierdzonego przez sąd. Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego wierzyciel (którym tu jest dorosłe dziecko) może zwolnić dłużnika (tj. rodzica) z długu.

Takie zwolnienie oraz inne treści powinny znaleźć się w treści ugody. Warto określić w niej jasno rezygnację z domagania się otrzymywania alimentów na przyszłość, wspomniane już zwolnienie z przeszłego (jeśli istnieje) długu alimentacyjnego oraz ustalić stronę odpowiedzialną za ponoszenie opłat (np. notarialnych).
Istotne dowodowo i formalnie jest potwierdzenie takiej ugody przez sąd. Odpisy jej treści należy umieścić w aktach (archiwalnej już) sprawy alimentacyjnej, przekazać komornikowi i/lub organom emerytalnym oraz pozostawić dla każdej ze stron.

Dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko jest więc możliwe i skuteczne, o ile wybierze się odpowiednią formę dokonania tego. Warto pamiętać, że zgodność stron w temacie zawsze przyspiesza wszelkie formalności.

Porozumienie o zakończeniu obowiązku alimentacyjnego

Drugim sposobem jest zawezwanie do próby ugodowej skierowane do sądu okręgowego. Jest to postępowanie, które powinno szybko i niedrogo doprowadzić do zakończenia obowiązku alimentowania dorosłego dziecka. Osobą, która wzywa do ugody, powinien być ojciec lub matka, a odpowiedź musi sporządzić dziecko. Treść obu dokumentów powinna być spójna, by dać sądowi jasny przekaz, iż szybkie posiedzenie pojednawcze zakończy temat.

Aby sprawę przyspieszyć, dziecko może dodatkowo w wyraźny sposób określić, że już przestaje żądać alimentów. W zależności od sytuacji warto wnieść wniosek do komornika o umorzenie egzekucji (o ile ona jest prowadzona) lub wycofać żądanie ściągania alimentów przez dany organ (którym zwykle jest ZUS lub KRUS). Takie czynności przyczynią się do sprawnego zawarcia ugody (porozumienia w sądzie) o zakończeniu obowiązku alimentacyjnego.

Źródło: Rozwodowy.pl

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.