Wiadomości z Łazisk Górnych

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

  • Dodano: 2020-04-17 13:00

Problemy w firmie mogą pojawić się przy wykonywaniu każdej działalności gospodarczej. Wpływ na to mogą mieć różne czynniki, poczynając od złego zarządzania, a kończąc na ogólnoświatowych problemach rynkowych. Rozwiązaniem może być wówczas restrukturyzacja – na czym ona jednak dokładnie polega?

Czym jest restrukturyzacja?

Przez pojęcie restrukturyzacji powinniśmy rozumieć proces modyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej w co najmniej jednej z trzech podstawowych sfer:

  • organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa,

  • struktury kapitałowej,

  • zakresu wykonywanej działalności.

Zadaniem restrukturyzacji jest najczęściej przywrócenie płynności finansowej firmy i uniknięcie upadłości lub likwidacji. Proces ten może w praktyce polegać na zastosowaniu większych lub mniejszych zmian w przedsiębiorstwie – wiele zależy w tej kwestii od rodzaju i wielkości problemu oraz pomysłów właściciela na poprawę sytuacji.

Pierwszy etap restrukturyzacji

Każda restrukturyzacja powinna być poprzedzona dokładną analizą aktualnego stanu przedsiębiorstwa. Należy wyciągnąć wnioski z pojawiających się problemów i ustalić przyczynę złej koniunktury. Problemy w firmie mogą mieć tak naprawdę dwa rodzaje źródeł:

  • zewnętrzne – uzależnione od obecnej sytuacji gospodarczej w kraju lub na świecie. W tym zakresie działania naprawcze mogą być trudniejsze do zrealizowania. Przedsiębiorca jest bowiem uzależniony od zewnętrznych okoliczności, na które ma niewielki wpływ – np. kryzys gospodarczy, ograniczenia handlowe, recesja,

  • wewnętrzne – wynikają z nieprawidłowego prowadzenia działalności, a także braku popytu na oferowane towary lub usługi. W tym zakresie przedsiębiorca może zdziałać o wiele więcej, pod warunkiem jednak, że podejmie właściwe środki i zrobi to odpowiednio wcześnie.

Narzędzia restrukturyzacyjne

W zależności od przyczyny kłopotów w przedsiębiorstwie, mamy różne narzędzia, których celem jest podniesienie z firmy z recesji.

W przypadku zewnętrznych źródeł braku płynności finansowej, restrukturyzacja może polegać na wykorzystaniu pomocy państwa lub lokalnych władz samorządowych. Znajdziemy tutaj wszelkiego rodzaju subwencje, dotacje oraz plany pomocowe kierowane do konkretnych grup przedsiębiorców.

Oczywiście naprawa firmy może polegać także na zmianie dotychczasowego modelu działalności – to rozwiązanie jest jednak wykorzystywane znacznie częściej przy wewnętrznych źródłach problemu danej firmy.

Jeśli kłopot tkwi w złej organizacji pracy lub na niedostatecznym popycie na produkt czy też oferowaną usługę, warto w pierwszej kolejności pomyśleć o zmianie zakresu działalności. Być może konieczne będzie jej czasowe ograniczenie, a nawet przebranżowienie – może okazać się, że wykonywana działalność nie cieszy się po prostu popularnością i nie ma zapotrzebowania na produkty danej firmy.

Ciekawym i dosyć często stosowanym środkiem jest prawidłowo wykonany marketing. Jeśli przedsiębiorca nie ma w tym zakresie wiedzy i doświadczenia, powinien skorzystać ze wsparcia fachowca.

Restrukturyzacja w aspekcie prawnym

Restrukturyzacja może przyjąć także bardziej fachową stronę – mowa oczywiście o jej prawnym aspekcie. Jeśli przedsiębiorca popadnie w długi, których realizacja staje się dla niego coraz trudniejsza, powinien rozważyć skorzystanie z tzw. restrukturyzacji zadłużenia.

Pozwala ona na uniknięcie ryzyka niewypłacalności oraz popadnięcie w spiralę zadłużenia. Restrukturyzacja zadłużenia to nic innego, jak zmiana dotychczasowych warunków spłaty zadłużenia – pojawia się najczęściej w przypadku pożyczek i kredytów bankowych. W praktyce polega na konsolidacji kilku zobowiązań w jedno i dostosowaniu wysokości poszczególnych rat oraz sposobu płatności do aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Restrukturyzacja tego rodzaju wymaga posiadania solidnej wiedzy prawniczej oraz finansowej – konieczne jest więc skorzystanie z pomocy specjalisty (czasami w najgorszych sytuacjach niezbędne jest złożenie wniosku dotyczącego wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego w sądzie).

Specjalistów z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw jest na polskim rynku naprawdę wielu, podobnie jak stron internetowych zajmujących się tą tematyką. Jedną z ciekawszych propozycji jest strona Kancelarii Inlegis (https://www.inlegis-gliwice.pl/) – znajdziemy tam naprawdę wartościowe informacje w zakresie funkcjonowania spółek, windykacji należności oraz różnego rodzaju umów handlowych.

Pamiętajmy, że restrukturyzacja nie oznacza upadłości przedsiębiorstwa, jest bowiem narzędziem pozwalającym na uniknięcie takiego scenariusza. Dobrze przeprowadzona zmiana organizacyjna firmy pozwala nie tylko ustabilizować trudną sytuację finansową, ale także przywrócić okres dawnej świetności firmy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.