Wiadomości z Łazisk Górnych

Zmienione zasady rekompensaty dla osób, które udzielają schronienia uchodźcom

  • Dodano: 2022-07-14 07:00, aktualizacja: 2022-07-13 23:21

Osoby, które udzielają schronienia ukraińskim uchodźcom, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną. Zmieniły się jednak niektóre przepisy dotyczące tego świadczenia.

Ważne informacje dla mieszkańców, którzy goszczą u siebie obywateli Ukrainy i pobierali świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie.

Rząd zmienił Rozporządzenie w sprawie świadczeń:

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, jednak  nie dłużej niż za okres 120 dni od  przybycia do Polski. Zmiany rozporządzenia dotyczą możliwości przedłużenia tego okresu. Gmina otrzymała możliwość przedłużenia okresu wypłaty świadczenia w przypadku ściśle określonej grupy osób, w szczególności takich, którym trudno byłoby podjąć pracę. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, kobiet po 60 roku życia lub mężczyzn po 65 roku życia, kobiet w ciąży, osób wychowujących dziecko do 12 miesiąca życia, osób samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna.

W przypadku osoby niepełnosprawnej takie świadczenie przysługuje zarówno za tę osobę, jak i jej opiekuna i za każde małoletnie dziecko tych osób.

Jeśli pomoc udzielona jest kobiecie w ciąży lub osobie z niemowlęciem, świadczenie przysługuje również za ich dzieci. W przypadku opiekuna trojga i więcej dzieci – świadczenie otrzymuje się za wszystkich. Jeżeli wsparcie udzielone jest małoletniemu, pieniądze przysługują także za opiekuna tymczasowego i jego dzieci.

Przypomnijmy, że aby otrzymać takie świadczenie, należy wypełnić odpowiedni wniosek i wraz z kartą osoby przyjętej należy go złożyć w Urzędzie Miejskim.

Ważne są również terminy składania wniosków, które zostały wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1383), która weszła w życie 1 lipca, mianowicie:

Wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie do dnia wejścia w życie tej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.

Kolejne wnioski należy składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Przekroczenie tych terminów skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również