Wiadomości z Łazisk Górnych

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie żłobka dla najmłodszych mieszkańców łazisk Górnych

  • Dodano: 2021-06-21 10:30

Zarządzenie nr 335/984/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w V otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art.15 ust.1, art.15 ust.2g, art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Organizacja i zapewnienie opieki w żłobku w okresie od lipca do grudnia 2021r. nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Miasta Łaziska Górne:

1) Firmie DAMART Marcin Damasiewicz z siedzibą: 43-215 Studzienice, ul. Kukułek 37 – kwota 38.400,00 zł.

2) Akademii Malucha „Zaczarowana Kraina” Katarzyna Juranek z siedzibą: 43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 34 – kwota 38.400,00 zł.

3) Firmie Punkt opieki nad dzieckiem, Monika Tomaszewska z siedzibą: 43-190 Mikołów, ul. Górnicza 10a – kwota 12.000,00 zł.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl, na stronie internetowej www.laziska.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne, mgr inż. Aleksander Wyra

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również