Wiadomości z Łazisk Górnych

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

  • Dodano: 2020-07-21 06:00, aktualizacja: 2020-07-20 10:08

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przetargowych przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXII/219/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1844/60 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Wiosennej, Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 221/694/20 z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1844/60 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Wiosennej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przetargowych przeznaczonych do sprzedaży:

Numer działki Powierzchnia Wartość netto Księga wieczysta
1844/60 0,0045 ha 5 000,00 zł KA1M/00055505/4

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 6 lipca 2020 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Wiosennej, arkusz mapy 2, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00055505/4 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III księgi zawiera wpisy ograniczonych praw rzeczowych, głównie służebności drogowych, które nie dotyczą działki będącej przedmiotem wykazu. Dział IV pozostaje wolny od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego działka numer 1844/60 objęta została strefą urbanistyczną A75MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Nieruchomość ma kształt nieregularny, dobry dostęp komunikacyjny, usytuowana jest w rejonie ulicy Wiosennej oraz Orzeskiej, stanowiącej jedną z głównych dróg Łazisk Górnych. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 1943/60.  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 20 lipca do 10 sierpnia 2020 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.