Wiadomości z Łazisk Górnych

Wybór oferty w II konkursie na realizację zadania publicznego w 2021 r.

  • Dodano: 2020-12-24 07:00, aktualizacja: 2020-12-23 21:54

Urząd Miasta przekazuje kolejne zarządzenie Burmistrza miasta w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

Zarządzenie Nr 275/837/20
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

1. Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Łazisk Górnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach wraz z opieką nad nimi w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:
– Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie, Plac Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów, kwota 60 000,00 zł

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl   ; na stronie internetowej  www.laziska.pl    ; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również