Wiadomości z Łazisk Górnych

Weź udział w wyjątkowej inicjatywie!

 • Dodano: 2022-08-23 07:00, aktualizacja: 2022-08-23 07:14

Fundacja GaSzio zaprasza do udziału w wyjątkowej inicjatywie – projekcie pt. „naRADźmy się! – MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego”, który realizowany jest w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 października 2024 roku.

Projekt łączy dwa główne cele:

 • zwiększenie zaangażowania grupy 60 obywateli, w tym 15 organizacji pozarządowych, poprzez zwiększenie ich wiedzy w zakresie partycypacji organizacji pozarządowych i obywatelskich ciał doradczych w realizację polityk publicznych w powiecie mikołowskim;
 • zwiększenie wiedzy wśród pracowników i decydentów z 6 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ciałami doradczymi takimi jak: Rady Seniorów, Młodzieżowe Rady Miejskie czy Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Projekt będzie realizowany w formie eksperymentu społecznego, który badać będzie prawdziwość hipotezy: Mocni i przygotowani merytorycznie społecznicy (zrzeszeni w organizacjach pozarządowych i ciałach doradczych) są bardziej zaangażowani w realizację lokalnych polityk publicznych, a samorządy mające wiedzę na temat dobrych praktyk współpracy z NGO lepiej wykorzystują lokalny kapitał społeczny współpracując z NGO i stwarzając możliwość powstawania ciał doradczych.

Projekt obejmie wsparciem:

 • Minimum 30 osób rekrutujących się z 15 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu mikołowskiego. W grupie tej znajdą się członkowie zarządów, członkowie organizacji ich pracownicy, członkowie obecnych ciał doradczych i potencjalni kandydaci do lokalnych ciał dialogu obywatelskiego;
 • Minimum 6 pracowników samorządowych reprezentujących gminy i starostwo powiatowe z obszaru powiatu mikołowskiego, w tym osoby odpowiedzialne za współpracę z NGO, dotacje, konsultacje społeczne, opiekę nad ciałami doradczymi;
 • Minimum 30 osób rekrutujących się z grupy mieszkańców, aktywnych członków społeczności lokalnej, radnych, uczestników UTW, przedstawicieli grup nieformalnych, rad osiedlowych, rad sołeckich, osoby zainteresowane włączeniem w działania społeczne i obywatelskie, młodzież, potencjalne osoby, które mogą wejść w skład obywatelskich ciał doradczych;
 • Grupę około 50 osób – pośrednich odbiorców wsparcia – uczestników World Cafe oraz inicjatyw społecznych realizowanych przez bezpośrednich uczestników projektu.

Projekt obejmować będzie dwa główne zadania:

 • Realizację Akademii Aktywnego Obywatela, w ramach której uczestnicy będą mieli możliwość wziąć udział w:
 1. warsztatach rozwoju kompetencji niezbędnych w aktywności społecznej;
 2. warsztatach aktywności obywatelskiej;
 3. warsztatach z zakresu budowania komunikacji i współpracy między ciałami doradczymi a samorządem;
 4. doradztwie indywidualnym z zakresu budowania współpracy.
 • Realizację Synergii Społecznej, w ramach której uczestnicy będą mieć możliwość:
 1. zwiększenia wiedzy na temat projektowania inicjatyw partycypacyjnych w swojej społeczności;
 2. zdobycia praktycznego doświadczenia w realizacji inicjatyw partycypacyjnych – najlepsze pomysły wypracowane podczas warsztatów zdobędą dofinansowanie na ich realizację w kwocie do 2 000,00 zł;
 3. wzięcia udziału w kawiarenkach obywatelskich prowadzonych w formule World Cafe oraz w seminarium podsumowującym działania zrealizowane w ramach projektu oraz osiągnięte efekty, na którym przedstawione zostaną wyniki naszego eksperymentu społecznego.
   

Powyższe działania skutkować będą powstaniem na terenie powiatu mikołowskiego minimum jednego obywatelskiego ciała doradczego.Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji na poszczególne działania znajdziecie Państwo na facebooku: https://www.facebook.com/GaSzo.fundacja

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym adresem:

https://tiny.pl/wqjsb

Zapraszamy do udziału!

Weź udział w wyjątkowej inicjatywie!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również