Wiadomości z Łazisk Górnych

Towarzystwo Przyjaciół Łazisk zaprasza do udziału w dwóch konkursach

 • Dodano: 2021-04-02 07:15, aktualizacja: 2021-04-02 07:33

Towarzystwo Przyjaciół Łazisk zaprasza do udziału w dwóch konkursach: IV edycji  Konkursu Poetyckiego „To co lubię w Łaziskach Górnych” oraz Konkursie Fotograficznym „Moja szkoła, moje ulubione miejsce w Łaziskach Górnych”.

Towarzystwo Przyjaciół Łazisk w Łaziskach Górnych zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu Poetyckiego „To co lubię w Łaziskach Górnych”.

Realizacja konkursu zostanie sfinansowana ze środków przekazanych Towarzystwu Przyjaciół Łazisk przez władze samorządowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony tradycji i dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Celem konkursu jest promocja utalentowanych literacko mieszkańców Łazisk Górnych oraz upowszechnienie wiedzy na temat ciekawych miejsc na terenie miasta Autorzy wierszy, mieszkańcy Łazisk Górnych, oceniani będą w dwóch kategoriach:

 • młodzieży (do lat 18)
 • dorosłych

Wymogi dotyczące prac konkursowych:

 • Każdy autor może przysłać na konkurs tylko jeden wiersz, napisany dowolną techniką.
 • Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane.
 • Utwory muszą posiadać związki z miejscami na terenie Łazisk Górnych lub być inspirowane wydarzeniami, bądź zjawiskami tu występującymi.
 • Wzorem lat ubiegłych nagrodzone prace konkursowe Towarzystwo Przyjaciół Łazisk zamierza wydać w roku przyszłym w formie broszury.

Uczestnicy konkursów mogą otrzymać nagrody rzeczowe z uwzględnieniem wyników oceny ich prac przez jury konkursu.

Regulamin organizacyjny konkursu będzie dostępny dla osób zainteresowanych w czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych, ul. św. Jana Pawła II 1 (I piętro).

Zasady składania prac konkursowych

 1. Termin składania prac konkursowych ustala się na dzień 31.10.2021 roku
 2. Koperta winna być opatrzona wyłącznie znakiem (logo) przyjętym przez uczestnika konkursu, bez podawania swojego nazwiska i adresu zamieszkania.
 3. Wewnątrz koperty zewnętrznej, oprócz prac konkursowych opatrzonych logo, należy umieścić małą zamkniętą kopertę zawierającą dane osobowe autora prac,tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację tekstu.

Prace można składać osobiście w siedzibie w/w biblioteki lub przesłać pocztą na adres Towarzystwa Przyjaciół Łazisk, ul. Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne (o uznaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego). Informacje szczegółowe na temat warunków konkursów można także przeczytać na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych - www.laziska.pl


Towarzystwo Przyjaciół Łazisk w Łaziskach Górnych zaprasza do wzięcia udziału 
w Konkursie Fotograficznym „Moja szkoła, moje ulubione miejsce w Łaziskach Górnych”

 • Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu dowolną techniką fotografii prezentujących miejsca wypoczynku, rekreacji i sportu w Łaziskach Górnych. Fotografie muszą być wykonane na terenie naszego miasta.
 • Prace (maksymalnie 3 fotografie, traktowane jako cykl) na papierze fotograficznym (z metryczką na odwrocie każdej) wraz z nagranymi na CD plikami w formacie jpg należy przesłać organizatorom. Metryczka fotografii zawierać powinna: logo przyjęte przez autora, wiek autora, krótki opis miejsca (jego lokalizację), datę wykonanego zdjęcia oraz – jeśli taki będzie zamysł autora – tytuł zdjęcia (cyklu zdjęć). 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy IV -VI
 • klasy VII - VIII 

Prace muszą być podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, szkoła, klasa, tel. kontaktowy). Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jury dokona oceny, biorąc pod uwagę: wrażenie artystyczne, zgodność z tematem, staranność wykonania.

Rozstrzygnięcie konkursu i ekspozycja prac odbędzie się w siedzibie TPŁ w Łaziskach. Wzorem lat ubiegłych prace nadesłane na konkurs stowarzyszenie zamierza upublicznić w różnej formie (np. poprzez wydanie pocztówek, czy publikację w lokalnej prasie i Internecie), dlatego nie mogą one być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach. Prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Prace można składać osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych lub przesłać pocztą na adres Towarzystwa Przyjaciół Łazisk, ul. św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne do 30 czerwca 2021 roku (o uznaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego). 

Koperta winna być opatrzona wyłącznie znakiem (logo) przyjętym przez uczestnika konkursu. Wewnątrz koperty zewnętrznej, oprócz prac konkursowych opatrzonych logo, należy umieścić małą zamkniętą kopertę zawierającą dane osobowe autora prac tj. imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać nagrody rzeczowe z uwzględnieniem wyników oceny 
ich prac przez jury konkursu. 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również