Wiadomości z Łazisk Górnych

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy

  • Dodano: 2022-03-21 07:00, aktualizacja: 2022-03-20 13:09

Urząd Miasta Łaziska Górne informuje o świadczeniach pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa  z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz.U.2022.605)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Dotyczy obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A także nieposiadającemu obywatelstwa ukraińskiego małżonkowi obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek uprawnionego podmiotu, na okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż na okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach

Wysokość świadczenia, ustala się w kwocie 40zł za osobę dziennie.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę. Gmina może dokonać weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Pliki do pobrania

Грошова допомога на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України

Правова основа:

  • Закон від 03.12.2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів 2022.583)
  • Постанова Ради Міністрів від 15 березня 2022 року. Про максимальний розмір грошової допомоги у зв’язку з наданням громадянам України проживання та харчування та умови надання цієї допомоги та продовження її виплати
  • Розпорядження Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 16 березня 2022 року. за зразком заяви на отримання грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями

Будь-яка юридична особа, зокрема фізична особа, яка веде домашнє господарство, яка забезпечує проживання та харчування громадян України, має право на грошову допомогу за забезпечення проживанням та харчуванням громадян України.

Це поширюється на громадян України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями, які ведуться на території цієї держави, та громадян України, які мають карту поляка, які разом із найближчими родичами , через ці бойові дії потрапили на територію Республіки Польща. А також подружжю громадянина України, який не має громадянства України, за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями.

Допомога призначається на вимогу уповноваженої особи на період фактичного забезпечення проживанням та харчуванням не більше 60 днів і виплачується заборгованістю. Термін виплати допомоги може бути продовжений в особливо обґрунтованих випадках

Розмір допомоги встановлено у розмірі 40 злотих на особу на добу.

Заява розглядається протягом місяця з дня її подання до управління комунальної власності.

Допомога не нараховується, якщо умови проживання та харчування загрожують життю чи здоров’ю людей, а також якщо в заяві міститься неправдива інформація.

Комуна може перевірити умови проживання та харчування.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również