Wiadomości z Łazisk Górnych

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargu – ul. Skowronków

  • Dodano: 2020-12-22 07:00, aktualizacja: 2020-12-21 19:52

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych XXIII/232/20
z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

  1. Działka numer 2221/18 o powierzchni 0,0824 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00062280/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza netto 80 920,00 zł.
  2.  Działka numer 2225/18 o powierzchni 0,0912 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00062280/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza netto 89 560,00 zł.

Powyższe ceny wywoławcze zostały ustalone na podstawie operatów szacunkowych z dnia 28 października 2020 roku sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu każdej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków, arkusz mapy 2, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00062280/2 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki  nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały następującymi strefami urbanistycznymi: działka nr 2225/18 – A59MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, działka 2221/18 – A59MU oraz B2Z, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny zieleni nieurządzonej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2221/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, położona przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków utwardzonej kostką brukową.

Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu, korzystny do zabudowy i zagospodarowania

Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2225/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, o regularnym kształcie czworoboku, położona przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków utwardzonej kostką brukową. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie: 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3

Więcej informacji TUTAJ, bądź pod adresem e-mail:  mk@laziska.pl.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.