Wiadomości z Łazisk Górnych

Raport o stanie Gminy - Łaziska Górne 2019

  • Dodano: 2020-06-12 09:00

Przygotowanie „Raportu o stanie Gminy -Łaziska Górne 2019” to obowiązek, który wprowadziła nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej „Raport o stanie gminy”. Raport ma charakter publiczny i będzie rozpatrywany na sesji absolutoryjnej w dniu 25 czerwca 2020 roku.

W debacie nad nim mają prawo zabrać głos również mieszkańcy Miasta.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w takiej debacie zobowiązany jest do złożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 50 osób (gdyż nasze miasto ma powyżej 20 tysięcy mieszkańców). Zgłoszenie takie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport, czyli do dnia 24 czerwca 2020 roku. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że Rada Miejska zwiększy tę liczbę.

Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez Radę Miejską „Raportu o stanie Gminy – Łaziska Górne 2019” będzie przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem.

Zarzadzenie Raport o stanie Gminy 2019

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również