Wiadomości z Łazisk Górnych

Program "posiłek w szkole i w domu" w Łaziskach Górnych. Sprawdź szczegóły!

  • Dodano: 2023-12-12 12:45

Uchwałą nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Rządowy program wcielany w Łaziskach Górnych

Celem programu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych jest:

  1. zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży (dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej),
  2. objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wsparcie w postaci zapewnienia posiłku udzielane jest osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium ustawowego, tj. dochód osoby samotnej nie może przekroczyć 1552 zł miesięcznie, a dochód osoby w rodzinie nie może przekroczyć 1200 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. 

Wsparcie rządowe na posiłki w szkole

Program "Posiłek w szkole i w domu" poza zapewnieniem posiłku daje możliwość wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Ustawa o pomocy społecznej mówi, że zasiłek celowy może być wypłacony do kwoty 100% kryterium dochodowego, czyli: 776 zł dla osoby samotnej i 600 zł dla osoby w rodzinie. Aby wypłacać świadczenie pieniężne osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium (zgodnie z programem "Posiłek w szkole i w domu”) Rada gminy, w drodze uchwały podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu". Kryterium to wynosi 200%, czyli tak jak w przypadku zapewnienia posiłku: dochód osoby samotnej nie może przekroczyć 1552 zł miesięcznie, a dochód osoby w rodzinie nie może przekroczyć 1200 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

Osoby potrzebujące ww. wsparcia proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych w budynku przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4, tel: 32 324 86 60.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również