Wiadomości z Łazisk Górnych

Odprawa roczna policjantów garnizonu mikołowskiego

  • Dodano: 2020-01-23 10:45

Rok 2019 już za nami. Początek kolejnego skłania więc do refleksji i analizy tego co było oraz w jaki sposób realizowane były zadania w codziennej służbie stróżów prawa.

Mundurowi z powiatu mikołowskiego podsumowali to wszystko, co wydarzyło się w ubiegłych miesiącach, a efekty swojej pracy przedstawili na odprawie rocznej. Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie, nadkom. Dariusz Klimczak.

Tegoroczna odprawa podsumowująca rok 2019 rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10.00 w sali sesyjnej “Białego Domku” w centrum Mikołowa. Naczelnik Wydziału Prewencji, asp.szt. Krzysztof Czech złożył meldunek Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Romanowi Rabsztynowi. W uroczystości uczestniczyli między innymi: kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, przedstawiciele organów i instytucji współpracujących z policją, w tym Prokuratury Rejnowej w Mikołowie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Starosta Mikołowski. Spotkanie otworzył i poprowadził szef miejscowych policjantów, nadkom. Dariusz Klimczak. Zaraz po uroczystym powitaniu, minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego, śp. podinsp. Krzysztofa Skowrona.

Wyniki pracy poszczególnych pionów i komórek jednostki, jej stan kadrowy, podejmowane inicjatywy społeczne oraz zrealizowane sprawy w ramach prowadzonych postępowań omówione zostały w najbardziej zwięzły i obrazowy sposób, a przedstawiona przez nadkom. Klimczaka multimedialna prezentacja pozwoliła zwizualizować referowane przez niego treści. W dalszej części narady, Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie podziękował zebranym za wkład i współpracę w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mikołowskiego. Podziękował także przedstawicielom władz samorządowych za udzielone wsparcie finansowe dla policji w roku 2019. To właśnie dzięki niemu można było zrealizować, między innymi, ponadnormatywne służby policjantów na terenie Mikołowa i Ornontowic, pozyskać aż 4 nowe pojazdy służbowe, zarówno oznakowane jak i nieoznakowane. Wyposażono także budynek jednego z komisariatów.

Następnie Starosta Mikołowski Mirosław Duży, w krótkim przemówieniu, wyraził nadzieję na dalszą, pozytywną i efektywną współpracę, której korzyści są odczuwalne dla wszystkich mieszkańców powiatu.

Jako ostatni głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – insp. Roman Rabsztyn, który także podsumował i ocenił wyniki pracy mikołowskiej jednostki wyrażając zadowolenie z wyników oraz sposobu podejmowanych działań przez policjantów tego niewielkiego garnizonu. Dziękując lokalnym samorządom za finansowe wsparcie miejscowych jednostek policji, wskazał na rozwój formacji, która dzięki temu może cieszyć się nowoczesnym sprzętem, a co za tym idzie, jeszcze lepiej realizować swoje zadania. Nawiązał jednocześnie do kwestii e-notatników, które wypierając dawne papierowe, mogłyby przyczynić się do zmiejszenia biurokracji wśród policjantów, co pozytywnie wpłynie na ich jeszcze większą aktywność w terenie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również