Wiadomości z Łazisk Górnych

Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców

  • Dodano: 2021-02-15 12:00, aktualizacja: 2021-02-15 15:43

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Do tej pory najszerszą ochroną były objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Jednak od początku roku przedsiębiorcy w niektórych przypadkach również mogą skorzystać z przywilejów przysługujących konsumentom.

Kiedy przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument? 

Jednak nie we wszystkich przypadkach przedsiębiorca będzie traktowany jako konsument. Warto zaznaczyć, że nowe przypisy dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli przedsiębiorca będzie dokonywał zakupów związanych z przedmiotem działalności - z jego specjalizacją, nie bedzie posiadał większości narzędzi ochrony prawnej przewidzianych dla konsumentów. Wynika to z faktu, iż umowy zawierane między przedsiębiorcami są regulowane dowolnie - zakłada się, że kupujący na potrzeby prowadzenia swojej działalności zna się na przedmiocie zakupu, więc taka ochrona nie jest potrzebna.  

Jeśli konsument lub przedsiębiorca, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (nie pobiera rachunku czy faktury na dane firmowe), to przysługują mu wszystkie prawa konsumenckie. 

Zakaz zamieszczania klauzul niedozwolonych 

Umowy zawierane z konsumentami nie mogą zawierać postanowień, które w rażący sposób naruszają ich interesy lub są niezgodne z dobrymi obyczajami. Postanowienia tego rodzaju znajdujące się w umowie nie są wiążące. Wcześniej taki zakaz dotyczył tylko transakcji konsumenckich, od początku roku zasady dotyczą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli z treści zawieranej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Warto przypomnieć, że klauzule niedozwolone i zakaz ich stosowania nie dotyczą umów zawieranych między przedsiębiorcami, którzy kupują na potrzeby prowadzonej działalności. 

Rekojmia dla przedsiębiorcy 

Rękojmie określa się jako odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do nabywcy za wady fizyczne i prawne rzeczy. Omawiana grupa przedsiębiorców będzie mogła również skorzystać z rękojmii za wady, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy (w przypadku nieruchomości 5 lat). W takiej sytuacji kupujący będzie miał prawo domagać się obniżenia ceny w wysokości ubytku wartości w stosunku do rzeczy niewadliwej. Możliwe będzie również odstąpienie od umowy, jeśli wada rzeczy uniemożliwia korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem. Nabywca w ramach rękojmi może także żądać naprawy lub wymiany na rzecz wolną od wad. Sprzedawaca natomiast ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. 

Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny 

W myśl nowych przepisów, osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, ma prawo ostąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Dotyczy to umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj głównie o zakupy przez telefon, internet lub na prezentacjach sprzedażowych poza lokalem przedsiębiorstwa.  

Nowe prawo wprowadza wiele przywilejów jednak należy pamiętać, że dotyczą one tyko określonej  grupy przedsiębiorców w określonych sytuacjach. Jednocześnie dodatkowymi obowiązkami zostaną obarczemi sprzedawcy i usługodawcy.  

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również