Wiadomości z Łazisk Górnych

Nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

  • Dodano: 2021-01-20 11:00, aktualizacja: 2021-01-20 14:20

Trwa nabór kandydatur do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. 

Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego to organizacja, która składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa śląskiego. Członkowie Sejmiku mają za zadanie doradzać organom Samorządu Województwa Śląskiego w sprawach związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Celem działalności Sejmiku jest poszerzenie wiedzy o sytuacji i problemach osób z niepełnosprawnościami, integracji środowiska oraz nadanie kierunków regionalnej polityce na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
  • jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Zgłosić kandydatów można przez wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 29 stycznia 2021 r. Do dokumentu można dołączyć życiorys, dyplomy, referencje, czy też otrzymane listy gratulacyjne.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.