Wiadomości z Łazisk Górnych

Łaziszczanin Roku oraz Honorowy Łaziszczanin Roku

  • Dodano: 2016-05-04 07:45, aktualizacja: 2018-03-18 10:19
BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE zaprasza do zgłaszania kandydatur w ramach konkursu do tytułów:
 
ŁAZISZCZANIN ROKU 2016 oraz HONOROWY ŁAZISZCZANIN ROKU 2016.
 
 
Tytuły Łaziszczanina Roku oraz Honorowego Łaziszczanina Roku przyznawane są szczególnie zasłużonym dla miasta postaciom w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk.
 
 
Kandydaci do obu tytułów powinni mieć osiągnięcia w przeobrażaniu i kreowaniu rzeczywistości Łazisk Górnych w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalno-oświatowej lub samorządowej oraz promować miasto Łaziska Górne na obszarze naszego regionu lub kraju. Łaziszczaninem Roku może zostać osoba mieszkająca na terenie Miasta. Tytuł Honorowego Łaziszczanina Roku można przyznać osobie niemieszkającej w Łaziskach Górnych, ale działającej na rzecz naszego Miasta.
 
 
Propozycje kandydatur do tytułów zgłaszać mogą osoby prywatne, zakłady pracy, instytucje, organizacje, związki zawodowe, stowarzyszenia, kluby sportowe.
 
 
W zgłoszeniu należy podać m.in.: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, krótko scharakteryzować kandydata, opisać jego dotychczasowe działania oraz dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu (formularz oświadczenia dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego lub na stronie internetowej www.laziska.pl).
 
 
Pisemne zgłoszenia kandydatur należy składać do dnia 23.05.2016 r. do godz. 17.00. w Kancelarii Urzędu Miejskiego (parter) w zaklejonej kopercie z napisem „Łaziszczanin Roku” bądź „Honorowy Łaziszczanin Roku” (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu – zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane).
 
 
Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 25.05.2016 r. o godz. 12.00. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.
 
 
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów Świętojańskich Dni Łazisk w dniu 18 czerwca 2016 r.
 
 
Aleksander Wyra – Burmistrz Miasta Łaziska Górne
 
 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.