Łaziska Górne - portal miejski Laziska.com.pl

Wiadomości z Łazisk Górnych

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

  • Dodano: 2017-08-23 14:00

15 września mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów, na rok szkolny 2017/2018. Pieniądze mogą zostać przekazane na przykład na zakupu podręczników i innych pomocy naukowych.

Stypendium szkolne przyznawane jest  w drodze decyzji administracyjnej  uczniom zamieszkałym na terenie miasta Łaziska Górne, których dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 514 zł netto /miesięcznie. Na co może być spożytkowane? Na przykłąd na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na rzeczy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, innych pomocy naukowych (na podstawie dostarczonych dokumentów, oryginałów faktur i rachunków) potwierdzających poniesione koszty, Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc sierpień br.

Dokumenty można składać po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu stypendium, czyli po 14 dniach (dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą sprzed wydania decyzji, dotyczących zakupu rzeczy niezbędnych do rozpoczęcia roku szkolnego np.: podręczników, artykułów szkolnych).

Druki wniosków można odebrać i składać w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu – II piętro Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Świerczewskiego 1.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.