Wiadomości z Łazisk Górnych

IV Świętojańskiego Turnieju Wiedzy o Łaziskach

  • Dodano: 2018-02-23 07:45, aktualizacja: 2018-02-22 11:56

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół w Łaziskach Górnych w porozumieniu z Miastem Łaziska Górne informuje o organizacji w bieżącym roku:

IV Świętojańskiego Turnieju Wiedzy o Łaziskach - „Historia i dzień dzisiejszy Łazisk Górnych. Dzieje Łazisk od średniowiecza do XXI wieku” (pochodzenie nazwy miasta; herb; legendy i postaci z legend; topografia miasta; najważniejsze zabytki; elementy gwary; najważniejsze zabytki i instytucje kulturalne; władze miasta; najważniejsze fakty i postacie; słynni łaziszczanie).

Realizacja konkursu zostanie sfinansowana ze środków przekazanych Towarzystwu Przyjaciół Łazisk przez władze samorządowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony tradycji i dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Turniej Wiedzy przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego, zawierającego pytania otwarte i zamknięte, dostosowane pod względem merytorycznym i językowym do przedziału wiekowego startujących – dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych;

- dzieci szkół podstawowych

- młodzież szkół gimnazjalnych

- młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli

Regulamin organizacyjny konkursu będzie dostępny dla osób zainteresowanych od dnia 4 kwietnia 2018 roku w czytelni dla dorosłych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych, ul. Świętego Jana Pawła II 1 (I piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych - www.laziska.pl oraz www.tpl.blog.pl

Zasady konkursu:

1. Termin zgłaszania uczestników ustala się na dzień 16 kwietnia 2018 roku.

2. Test konkursowy - 15 maja 2018 r. (wtorek)

- szkoły podstawowe o godz. 1500

- gimnazja o godz. 1600

- szkoły ponadgimnazjalne i dorośli o godz. 1700

3. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wysłać na adres e-mail: rudy29a@wp.pl lub jarea@onet.pl Informację zawierającą: nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imiona i nazwiska nauczycieli – opiekunów uczniów.

Osoby pełnoletnie zgłaszają swój udział do 16 kwietnia 2018 r. wysyłając na w/w adres e-mail imię i nazwisko uczestnika, adres uczestnika.

4. Nagrody zapewnia organizator

5. Wręczenie nagród i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas Świętojańskich Dni Łazisk.

Załącznik

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również