Wiadomości z Łazisk Górnych

IV Świętojańskiego Turnieju Wiedzy o Łaziskach

  • Dodano: 2018-02-23 07:45, aktualizacja: 2018-02-22 11:56

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół w Łaziskach Górnych w porozumieniu z Miastem Łaziska Górne informuje o organizacji w bieżącym roku:

IV Świętojańskiego Turnieju Wiedzy o Łaziskach - „Historia i dzień dzisiejszy Łazisk Górnych. Dzieje Łazisk od średniowiecza do XXI wieku” (pochodzenie nazwy miasta; herb; legendy i postaci z legend; topografia miasta; najważniejsze zabytki; elementy gwary; najważniejsze zabytki i instytucje kulturalne; władze miasta; najważniejsze fakty i postacie; słynni łaziszczanie).

Realizacja konkursu zostanie sfinansowana ze środków przekazanych Towarzystwu Przyjaciół Łazisk przez władze samorządowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony tradycji i dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Turniej Wiedzy przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego, zawierającego pytania otwarte i zamknięte, dostosowane pod względem merytorycznym i językowym do przedziału wiekowego startujących – dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych;

- dzieci szkół podstawowych

- młodzież szkół gimnazjalnych

- młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli

Regulamin organizacyjny konkursu będzie dostępny dla osób zainteresowanych od dnia 4 kwietnia 2018 roku w czytelni dla dorosłych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych, ul. Świętego Jana Pawła II 1 (I piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych - www.laziska.pl oraz www.tpl.blog.pl

Zasady konkursu:

1. Termin zgłaszania uczestników ustala się na dzień 16 kwietnia 2018 roku.

2. Test konkursowy - 15 maja 2018 r. (wtorek)

- szkoły podstawowe o godz. 1500

- gimnazja o godz. 1600

- szkoły ponadgimnazjalne i dorośli o godz. 1700

3. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wysłać na adres e-mail: rudy29a@wp.pl lub jarea@onet.pl Informację zawierającą: nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imiona i nazwiska nauczycieli – opiekunów uczniów.

Osoby pełnoletnie zgłaszają swój udział do 16 kwietnia 2018 r. wysyłając na w/w adres e-mail imię i nazwisko uczestnika, adres uczestnika.

4. Nagrody zapewnia organizator

5. Wręczenie nagród i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas Świętojańskich Dni Łazisk.

Załącznik

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.