Wiadomości z Łazisk Górnych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy administracyjnej

 • Dodano: 2019-03-21 09:45

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy administracyjnej Gminy Łaziska Górne i Gminy Orzesze.

Na podstawie uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 13 grudnia 2011 roku
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne, uchwały Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne, zarządzenia Nr 40/103/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, Burmistrz Miasta Łaziska Górne informuje, co następuje:

 1. W  dniach od 5 do 19 marca 2019 roku przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne, których celem było uzyskanie opinii w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze.
 2. Przedmiotem konsultacji była zmiana granicy administracyjnej pomiędzy Gminami Łaziska Górne i Orzesze polegająca na wyłączeniu części obszaru należącego do Gminy Orzesze i przyłączeniu go do Gminy Łaziska Górne. Przedmiotowy obszar obejmuje działki oznaczone numerami 978/369, 889/373, 890/373, 891/373, 968/373, 969/373, 971/370, 974/372, 965/371, 966/371, 963/370, 976/368, 962/370, 958/368, 975/372, 973/370, 972/370, 967/371, 887/372, 881/369 oraz 979/369 o łącznej powierzchni 3,7159 ha.
 3. Przeprowadzone w dniach od 5 do 19 marca 2019 roku konsultacje miały formę badań ankietowych. Ankiety konsultacyjne dostępne były na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych przy Placu Ratuszowym 1 oraz w Wydziale Mienia Komunalnego tutejszego Urzędu przy ulicy Energetyków 5.
 4. Informacja o konsultacjach zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, na Platformie Konsultacji Społecznych, w Biuletynie Informacji Publicznej,na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy Placu Ratuszowym 1 oraz na ulicy Energetyków 5.
 5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy Gminy Łaziska Górne.
 6. Wyniki konsultacji przeprowadzone z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne przedstawiają się następująco:
 • liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach - 2
 • liczba głosów ważnych - 2
 • liczba głosów nieważnych - 0
 • liczba głosów za zmianą granic - 2
 • liczba głosów przeciwko zmianie granic -  0
 • liczba głosów wstrzymujących się - 0
 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy Gminy Łaziska Górne wypowiedzieli się za zmianą granicy administracyjnej Gminy Łaziska Górne polegającą na wyłączeniu części obszaru Gminy Orzesze i przyłączeniu go do Gminy Łaziska Górne.
 2. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych laziska.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy Placu Ratuszowym 1 oraz przy ulicy Energetyków 5.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również