Wiadomości z Łazisk Górnych

Biblioteka się zmienia

  • Dodano: 2018-04-10 07:45, aktualizacja: 2018-04-09 11:51

W związku z możliwością pozyskania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łaziskach Górnych dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeprowadzamy badania ankietowe dotyczące tej inicjatywy.

Ankieta ma na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łaziska Górne opinii, dotyczących kwestii modernizacji budynku biblioteki, nadania przestrzeniom bibliotecznym nowych funkcjonalności, jak również poszerzenia oferty bibliotecznej.

Prosimy o odpowiedzi na zadane pytania oraz uwagi. Zapytania mają charakter anonimowy i posłużą w celach ewaluacyjnych.

Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 realizuje następujące cele szczegółowe Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

  • dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów;
  • stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych, w tym służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców;
  • zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek;
  • dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek przez ich dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych;
  • rozwój partnerstwa publiczno-społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi (także szkołami) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.

Konsultacje będą prowadzone 05.04.2018 do 17.04.2018 roku.

Formularze ankiet są dostępne w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, plac Ratuszowy 1, w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych, ul. św. Jana Pawła II 1, na stronie internetowej: www.laziska.pl oraz na fanpage’u Miasta Łaziska Górne na facebooku.

Wypełnione ankiety można dostarczyć do: Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, plac Ratuszowy 1, mailowo na adres: promocja@laziska.pl . Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety online :  Biblioteka się zmienia - zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym

ANKIETA

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.