Łaziska Górne - portal miejski Laziska.com.pl

Wiadomości z Łazisk Górnych

Wybory samorządowe - Vademecum wyborcy

  • Dodano: 2010-10-27 13:45
Wybory samorządowe - Vademecum wyborcy

KIEDY I GDZIE GŁOSOWAĆ ?

Wybory do Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych, Rady Powiatowej w Mikołowie, Sejmiku Województwa Śląskiego i wybory Burmistrza Łazisk Górnych – Odbędą się 21.11.2010 roku. Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych w godzinach od 8.00 – 22.00, których siedziby określone zostały Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łaziska Górne.

KTO MA PRAWA WYBORCZE ?

Obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz jest w stałym rejestrze wyborców na terenie Łazisk Górnych tzn. :
jest zameldowany na pobyt stały w Łaziskach Górnych
albo został wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek
Obywatel Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje w Polsce i został wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek / do 20.10.2010r./, ma prawo wybierania wyłącznie do Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych oraz Burmistrza Łazisk Górnych.

GŁOSOWANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA:

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego.
oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu innej osobie wpisanej do rejestru wyborców w Łaziskach Górnych.
Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać najpóźniej do dnia 11.11.2010 r.

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta łaziska Górne może złożyć wniosek najpóźniej do dnia 25.11.2010r.

WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY:

Może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze Gminy Łaziska Górne. W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 16 listopada 2010r.


JAK GŁOSOWAĆ ?

Według przepisów wyborczych przed głosowaniem wyborca powinien się wylegitymować Komisji Obwodowej dokumentem tożsamości. Nie wynika z nich jednak, że musi to być dowód osobisty. Można głosować na podstawie paszportu, prawa jazdy, a nawet legitymacji studenckiej czy ubezpieczeniowej.


DOSTĘP DO REJESTRU WYBORCÓW:

Rejestr wyborców jest prowadzony na bieżąco przez Wydział Spraw Obywatelskich.
Może zostać udostępniony na pisemny wniosek do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich.


DOSTĘP DO SPISU WYBORCÓW:

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości w spisie.
termin i miejsce udostępnienia spisu, zostaną określone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łaziska Górne.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.