Wiadomości z Łazisk Górnych

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne

  • Dodano: 2015-06-18 08:45, aktualizacja: 2015-06-18 08:55
Gmina Miejska Łaziska Górne jest w trakcie opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne”. Środki na jego sporządzenie zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Dofinansowanie pokrywa 85% kosztów opracowania planu, czyli 66.912,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 11.808,00 zł.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne będzie kluczowym dokumentem określającym możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy, jak również pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.
 
Opracowaniem dokumentu zajmuje się firma AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, która została wyłoniona na podstawie przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego. 
 
Podstawą sporządzenia efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie gminy. W związku z tym firma AT GROUP S.A. przygotowała ankietę, która miała na celu zebranie niezbędnych dla opracowania danych. 
 
Proces ankietyzacji mieszkańców miasta oraz podmiotów działających na jego terenie został zakończony. W imieniu przedstawicieli Gminy Łaziska Górne oraz firmy AT Group S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie jako wykonawcy Planu serdecznie dziękujemy za współpracę i poświęcony na wypełnienie ankiet czas.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.