Łaziska Górne - portal miejski Laziska.com.pl

Wiadomości z Łazisk Górnych

Miasto inwestuje w ekologię

  • Dodano: 2012-07-24 12:45, aktualizacja: 2017-11-29 14:21

Od kilkunastu już lat Miasto Łaziska Górne dofinansowuje zakup kotła c.o. i zakup oraz montaż kolektorów słonecznych dla swoich mieszkańców.

Na przestrzeni 13 lat Miasto przekazało na ten cel ponad 2.800.000 zł w formie dotacji, umożliwiając modernizację ponad 860 systemów grzewczych i montaż 77 układów solarnych.

Podkreślenia wymaga fakt, że wspomaganie tego typu inwestycji z własnego budżetu, bez posiłkowania się środkami z zewnątrz stanowi ewenement w skali województwa. Mieszkaniec Łazisk może liczyć na pokrycie 70% kosztów wymiany, lecz nie więcej niż 6.000 zł na zakup kotła c.o., 4.000 zł na przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz 6.000 zł na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Głównym celem tych działań jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na kotły nowoczesne, o wysokiej sprawności i ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych. Właśnie w naszym województwie o dużym zagęszczeniu ludności i o systemach ogrzewania opartych na węglu kamiennym problem ten jest szczególnie duży i wymagający działań naprawczych.

Obecnie planowane jest podsumowanie tego, co zostało już zrobione oraz zaplanowanie dalszych działań, stąd między innymi konieczność aktualizacji opracowania pt. "Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Łaziska Górne".

Aktualizacja ta ma być oparta na dialogu i diagnozie rzeczywistych potrzeb mieszkańców Łazisk, dlatego też prosimy o wypełnienie ankiety, która stanowić będzie podstawę do zaplanowania nowych działań dotyczących ograniczania niskiej emisji na terenie naszego miasta.

Ankieta jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych – w Punkcie Obsługi Interesanta (Plac Ratuszowy) oraz w Wydziale Ochrony Środowiska (ul. Energetyków 5).

Prosimy o zainteresowanie ankietą, jej wypełnienie i złożenie do dnia 14 sierpnia 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.