Łaziska Górne - portal miejski Laziska.com.pl

Wiadomości z Łazisk Górnych

Inauguracja Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

  • Dodano: 2012-03-09 08:00, aktualizacja: 2012-07-25 19:28

W dniu 1 marca 2012 roku w Mikołowie odbyła się konferencja inaugurująca działalność Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych w Łaziskach Górnych i Powiatowego Centrum Informacji w Mikołowie.

 

W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych oraz reprezentanci organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu mikołowskiego.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął pan Henryk Jaroszek - Starostwa Powiatu Mikołowskiego, który przywitał zaproszonych gości i dokonał uroczystego otwarcia konferencji. Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych w Łaziskach Górnych oraz Powiatowe Centrum Informacji w Mikołowie to podmioty, które powstały dzięki dotacji pozyskanej przez łaziskie stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju wraz z partnerami: Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą w Łaziskach Górnych i mikołowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA". Dotacja pochodzi ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W trakcie konferencji założenia i ofertę działań podejmowanych w ramach projektu przedstawił Piotr Bańczyk - kierownik projektu, a zarazem wiceprezes Centrum Społecznego Rozwoju. W ramach projektu planujemy organizację szkoleń, doradztwa i coachingu oraz prowadzenie różnego rodzaju wsparcia dla działających i tworzonych w naszym powiecie organizacji pozarządowych, podkreślał Piotr Bańczyk, zachęcając jednocześnie do odwiedzania strony internetowej www.cisig.pl, na której prezentowana jest aktualna oferta wsparcia dla organizacji. Poza wsparciem merytorycznym organizacje będą mogły skorzystać z pomocy infrastrukturalnej, w tym z dostępu do urządzeń biurowych, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. Działania CISiG mają ponadto wpłynąć na standaryzację usług świadczonych przez organizacje działające w powiecie mikołowskim oraz na usprawnienie współpracy pomiędzy organizacjami a samorządami.

 

Działania zaplanowane w ramach projektu stanowią odpowiedź na oczekiwania i potrzeby organizacji pozarządowych zdiagnozowane podczas badań prowadzonych przez naszą organizację w 2011 i w 2012 roku, mówiła w swoim wystąpieniu Iwona Serbeńska - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA".

 

Projekt, w ramach którego możliwe było utworzenie dwóch podmiotów wspierających organizacje pozarządowe powstało w wyniku trwającej od 2007 roku współpracy pomiędzy Centrum Społecznego Rozwoju i Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą w Łaziskach Górnych, w ramach której systematycznie realizujemy działania na rzecz społeczności lokalnej - podkreślał Łukasz Gałeczka - kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Łaziskach Górnych. Pierwsze plany związane z powołaniem Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych pojawiły się podczas spotkań działającego w Łaziskach Górnych od 2009 roku Forum Inicjatyw Społecznych, a ich konkretyzacja nastąpiła na konferencji pt.: "Interdyscyplinarnie Przeciw Wykluczeniu", która odbyła się w marcu 2011 roku, kontynuował Mateusz Eichner - prezes Centrum Społecznego Rozwoju.

 

O współpracy Starostwa Powiatowego w Mikołowie z organizacjami pozarządowymi, ilości zarejestrowanych i aktywnie działających organizacji pozarządowych oraz formach prowadzonej działalności powiedziała Aleksandra Łataś - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Mikołowie, a specyfikę działalności organizacji pozarządowych na terenach wiejskich i w małych miastach zaprezentowała Aleksandra Malczyk - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji „ARTeria” w Ornontowicach.

 

W ramach stopniowej profesjonalizacji III sektora podczas konferencji przybliżone zostały także zagadnienia związane ze standaryzacją usług społecznych, na przykładzie miasta Cieszyna. Dotychczasową działalność Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem" i Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", podmiotów ocenianych jako modelowe przez wielu teoretyków i praktyków zajmujących się działalnością pozarządową, przedstawił Mariusz Andrukiewicz - prezes zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem".

 

Po ponad trzech godzinach nieprzerwanych wystąpień, na poczęstunek zaprosili uczestników konferencji przedstawiciele Zakładu Aktywności Zawodowej "Wspólna Pasja" w Żorach, tworzonego przez samorząd i osoby niepełnosprawne. Powstały w Żorach ZAZ stanowi przykład zaangażowania społecznego władz miasta i współpracy pomiędzy samorządem i środowiskami osób niepełnosprawnych.

 

Już teraz zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pierwszych szkoleniach organizowanych w ramach projektu, które odbędą się w dniach 13-14 i 20-21 marca 2012 roku w siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych w Łaziskach Górnych. Szkolenia poświęcone będą rozliczeniom i sprawozdawczości rocznej organizacji pozarządowych. Wszelkie informacje na temat w/w szkoleń udostępnione zostały w Internecie na stronie www.cisig.pl.


Galeria zdjęć

następne zdjęcia »

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.